Thënie për dashurinë

Dashuria nuk do të thotë të shohësh njëri-tjetrin, por të shohësh së bashku në të njëjtin drejtim.