Thënie për dashurinë

Dashuria nuk ka të bëjë me atë çfarë ti pret të marrësh, ajo ka të bëjë me atë që ti do të japësh: gjithçka.