Thënie për dashurinë

Shikimi i syrit është dashuria e shpirtit.