Thënie për dashurinë

Nëse gabimisht kam bërë një gabim.. atëherë konsideroje gabim dhe harroje… por harro vetëm gabimin… gabimisht mos më harro mua…