Thënie për dashurinë

Dashuria mund të kërkohet, të blihet, të dhurohet, të gjindet rastësisht në rrugë, por nuk mund të merret me dhunë.