Thënie për dashurinë

Nëse dashuria është e verbër… Si më gjeti mua atëherë?