Thënie për dashurinë

Dashuria mundet shumë. Paraja mundet gjithçka, me përjashtim të dashurisë…