Thënie për dashurinë

Dashuria ka të drejtë të jetë e poshtër dhe gënjeshtare kur është e “sinqert딅