Thënie për dashurinë

Barra e madhe mund për deve, dashuria e madhe mund për zemër.