Thënie për dashurinë

Dashuria e parë ka më shumë nektare…