Thënie për dashurinë

Në dashuri tepër nuk është mjaft…