Thënie për dashurinë

Pa dashuri, s’ka jetë dhe jeta pa dashuri nuk mund të jetë.