Thënie për dashurinë

Shoqëria përfundon në dashuri ndonjëherë. Dashuria në shoqëri? Kurrë.