Thënie për dashurinë

Dashuria është vuajtje kur je i sinqertë.