Thënie për dashurinë

Në qoftë se miqësia nuk përmban dashuri, dashuria përmban miqësi.