Thënie për dashurinë

Dashuria është fati, të cilin ia japim njëri-tjetrit.