Thënie për dashurinë

Që të lirohem prej një pjese tjetër të dhembjes që s’e shterr puna krijuese dhe që të frymëzohem për punë.