Thënie për dashurinë

Vajza më shumë i beson dashurisë, se sa nënës së vet.