Thënie për dashurinë

Nuk është e bukur ajo që është e bukur, por e bukur është ajo që ju pëlqen.