Thënie për dashurinë

Të bukurit janë të bukur vetëm pse janë të rrethuar nga të shëmtuarit.