Thënie për dashurinë

Të bukura janë vetëm ato gjëra, që nuk na interesojnë.