Thënie nga Zidanei

Mund të ketë sulme fizike, por nuk duhet t’iu përgjigjemi atyre.