Thënie nga Zhan-Zhak Ruso

Çdo njeri ka të drejtë të rrezikojë jetën e tij për ruajtjen e saj.