Thënie nga Xhejms Medison

Por unë nuk kam asnjë dyshim se mjerimi i klasave të ulëta do të zbresë sa herë që qeveria merr një aspekt më të lirë dhe ligjet favorizojnë një nënndarje të Pronës.