Thënie nga William Shakespeare

Unë dëshiroj të ishim të huaj më të mire.