Thënie nga Walt Whitman

E kundërshtoj veten? Shumë mirë, kur e kundërshtoj veten time, unë jam i madh, unë përfshij turma të tëra.