Thënie nga Walt Whitman

Dëshmi e një poeti është se vendi i tij e përthith atë aq ngrohtësisht sa ai e ka përthithur atë.