Thënie nga Walt Whitman

Dhe nuk ka asnjë treg apo punësimi, por një i ri që më vonë mund të bëhet një hero.