Thënie nga Walt Whitman

Të gjitha gabimet mund t’i falen atij që ka sinqeritet të përkryer.