Thënie nga Walt Whitman

Dhe unë do të tregoj se asgjë nuk mund të ndodhë më e bukur se vdekja.