Thënie nga Walt Whitman

Unë e pranoj realitetin dhe nuk guxoj ta vë në dyshim atë.