Thënie nga Truman Capote

Unë mund t’i shikoj përbindshat sapo shfaqen.