Thënie nga Tomas Akuini

Ligji; një urdhëresë e arsyes për të mirën e përbashkët, bërë ngaai që kujdeset për bashkësinë.