Thënie nga Tolstoi

Të gjithë mendojnë për ndryshimin e botës, por askush nuk mendon për ndryshimin e vetes.