Thënie nga Tolstoi

Të gjitha familjet e lumtura i ngjasojnë njëra tjetrës, asnjë nga familjet e palumtura nuk i ngjason njëra tjetrës.