Thënie nga Tolstoi

Muzika është stenografia e emocionit.