Thënie nga Shimon Perez

Në atë kohë ne ishim shumë naivë. Unë desha ta mahnis atë, kështu që ia lexova Kapitalin e Marksit. Mendova disi se ajo do të bindej nga forca e kritikës së tij ndaj kapitalit.