Thënie nga Shimon Perez

Për mua, ëndërrimi është thjesht të jesh pragmatik.