Thënie nga Shimon Peres

U futa në ushtri si ushtar i thjeshtë. M’u afrua një gradë, por e refuzova. Parapëlqeva të jem ushtar i thjeshtë. Para së gjithash, nuk më bënin përshtypje garatt, por para se të kuptoja se çfarë po ndodhte, ata më ngritën mua në një pozitë të rëndësishme