Thënie nga Shimon Peres

Unë kurrë nuk dita, por gjithmonë mësova.