Thënie nga Shekspiri

Ena e zbrazët e bën zërin më të lartë.