Thënie nga Shekspiri

Dhe kush do të mendonte plaku të kishte aq shumë gjak në të.