Thënie nga Shekspiri

Paqja është e natyrës së pushtimit; sepse atëherë të dyja palët janë fisnikërisht të pushtuara, dhe asnjëra pale humbëse.