Thënie nga Shekspiri

Betohem në shpirtin tim, nuk ka fuqi në gjuhën e njeriut të më ndryshoj mua.