Thënie nga Rupert Murdoch

Unë nuk jam një konservator. Unë kam besuar në tregjet e lira dhe tek qeveria më pak, por jo deri në pikën e të qënit një libertarian.