Thënie nga Rupert Murdoch

Unë përpiqem për të mbajtur kontakt me të dhënat … Unë gjithashtu shikoj në produktin e përditshëm. Kjo nuk do të thotë që të ndërhyj, por është e rëndësishme herë pas here për të treguar aftësinë e të qenit i përfshirë. Kjo tregon se po e kuptoj se çfa