Thënie nga Rupert Murdoch

Ju nuk mund të ndërtoni një shoqëri të fortë me një shumë të komisioneve dhe një bord që duhet të konsultohet në çdo hap. Ju duhet të jeni në gjendje të merrni vendime në kokën tuaj.