Thënie nga Rupert Murdoch

Ka aq shumë media tani me internetin dhe kaq e lehtë për të filluar një gazetë apo një revistë, jane miliona zëra dhe njerëzit që duan që të dëgjohen.