Thënie nga Rupert Murdoch

Shqetësimi im për New York Times është se ajo e mori pozitën e vetme si një gazetë e përfaqësimit të interesave të përgjithshme kombëtare. Pra të tjerët të mbledhin thërrimet që lë ajo. Ajo ka një ndikim të madh. Dhe ne do të duam ta sfidojmë atë.