Thënie nga Robert Frost

Edukatë do të thotë të verdallosesh andej këndej derisa të biesh në grep.